Druga edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej.

Druga edycja  konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej.

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz redaktorzy serii wydawniczej „Polityka w kulturze” ogłaszają drugą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe UMK w serii „Polityka w kulturze”. Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2019 roku

Do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony.

Prace konkursowe proszę przesyłać na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”.

Zgłoszenie powinno obejmować:

– pismo przewodnie,

– uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,

– jeden egzemplarz pracy w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,

– recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl.