Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK w Radzie Naukowej IFiS PAN.

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK w Radzie Naukowej IFiS PAN.

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK została członkiem Rady Naukowej IFiS PAN.

Gratulujemy!