David Estlund i Leif Wenar w naszym Instytucie – 5 czerwca 2018

David Estlund i Leif Wenar w naszym Instytucie – 5 czerwca 2018

Instytut Filozofii UMK zaprasza na seminarium z udziałem prof. Davida Estlunda (Brown University, USA) i prof. Leifa Wenara (King’s College, London) pt. Theory and Practice in Recent Political Philosophy. Seminarium odbędzie się 5 czerwca o godz. 11.30 w Instytucie Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, sala 305). Badacze ci będą dyskutować o perspektywach i zasadności tworzenia filozoficznych utopii. Będą mierzyć się z pytaniami o to, w jakim stopniu punktem odniesienia dla filozofii polityki powinny być problemy współczesności i czy filozofia może abstrahować od faktów dotyczących praktyki politycznej? czy filozofia polityki powinna czerpać inspirację z nauk empirycznych i w jakim stopniu?

Obaj goście to rozpoznawalne postacie światowej filozofii polityki. Prof. Estlund to autor pracy Democratic Authority. Philosophical Framework (Princeton 2008) oraz mającej ukazać się niebawem pracy Utopophobia (Princeton University Press), redaktor The Oxford Handbook of Political Philosophy (Oxford 2012), Democracy (Blackwell 2002), Sex, Preference, and Family (Oxford 1997), autor artykułów m.in. w ,,Ethics”, ,,Journal of Political Philosophy”, ,,Journal of Moral Philosophy”, „Episteme”, „Dissent”, „Philosophy and Public Affairs”.

Z kolei prof. Wenar to absolwent Stanfordu i Harvarda, który pracę doktorską pisał pod kierunkiem Thomasa M. Scanlona i Roberta Nozicka. Jest on autorem książki Blood Oil (Oxford 2015), współautorem Beyond Blood Oil (New York-London 2018), redaktorem prac wieloautorskich wydawanych m.in. przez Oxford University Press (2011) i Chicago University Press (1994), niekwestionowanym autorytetem w zakresie filozofii prawa, autorem tekstów publikowanych w ,,Ethics”, ,,Journal of Political Philosophy”, ,,Journal of Moral Philosophy”, ,,Foreign Affairs”.