Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego

Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego

W dniach 24–25 września 2009 roku odbyła się Toruniu konferencja naukowa pt. Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego.

Organizatorzy:
Instytut Filozofii UMK w Toruniu
Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy
Współpraca: Oddziały Toruński oraz Bydgoski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Rada Naukowa:
prof. Włodzimierz Tyburski (UMK)
prof. UKW Dariusz Łukasiewicz
prof. UMK Ryszard Wiśniewski
prof. UMK Jolanta Żelazna

Sekretarz Naukowy: Piotr Domeracki