UMK Home
Filozofia - strona główna


Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Zakład Etyki

pok. 320
tel. (56) 611 36 62
e-mail: tyburski@maius.uni.torun.pl
Termin dyżuru zob:
Dyżury Pracowników IF UMKBiogram

Studia filozoficzne
UMK 1967

Doktorat
Myśl etyczna pozytywizmu polskiego (Ethical Thought in Polish Positivism), S. Soldenhoff, UMK, 1975, T. Czeżowski, M. Michalik

Habilitacja
Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (Science as Ideology Among Intelectuals in Polish Positivism. Developments - Transformations - Breakdowns), 1990, C. Głombik, S. Jedynak, J. Rudniański; prof.: UMK 1994.

Publikacje
Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania, Toruń 1989; Myśl etyczna pozytywizmu polskiego, (w:) Człowiek i świat wartości, Lublin 1989; A. Świętochowski - myśl filozoficzno-społeczna. Warszawa 1989; O idei humanizmu ekologicznego. Warszawa 1990; Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego, Toruń 1993; Etyka i ekologia, Toruń 1995; Ekofilozofia i bioetyka. Toruń 1995 /red/. Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu Toruń 1995; Etyka środowiskowa. Toruń 1998 /red/; Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń 2000 ss. 578. ok. 200 publikacji.

Zainteresowania
Bioetyka, etyka, etyki szczegółowe, historia etyki polskiej. f. polska XX w., f. polska nowożytna.
 


Powrót

Copyright © 2009 UMK. All rights reserved. Admin, Mapa serwisu