Wyobraźnia i wzniosłość. Teoriopoznawcze podstawy wybranych brytyjskich, K. Wawrzonkowski

Wyobraźnia i wzniosłość. Teoriopoznawcze podstawy wybranych brytyjskich, K. Wawrzonkowski

Krzysztof Wawrzonkowskiwawrzonkowki, Wyobraźnia i wzniosłość. Teoriopoznawcze podstawy wybranych brytyjskich
koncepcji estetycznych XVIII wieku
, Wydawnictwo Tako, Toruń 2010.