Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego

dr Maciej Kassner

Czas realizacji projektu: 2016-2020

FUGA 5