Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku – opracowanie materiałów źródłowych (część pierwsza projektu)

dr hab., prof. UMK Tomasz Kupś

Czas realizacji projektu: 2013-2015

OPUS 4