„Kantiana wileńskie” (część druga projektu: recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku)

dr hab., prof. UMK Tomasz Kupś

Czas trwania projektu: 2015-2018

OPUS 7