Studiuj

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Filozofię

Wszystkich uczniów i nauczycieli zainteresowanych problemami filozoficznymi zapraszamy do udziału w wykładach, warsztatach i dyskusjach zorganizowanych przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii UMK

Filozofia w szkole

Berkeley, Kant, and Modern Philosophical Debates

October 27-29

Conference

Filozofia w szkole średniej
Studiuj Filozofię
Slider

Chcesz poznać odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w tym świecie? 

Studiuj z nami 
w Instytucie filozofii

Studiuj z nami 
w Europie

Co po studiach filozoficznych?

Wykłady gości zagranicznych